Seier for lokaldemokratiet

Det er fantastisk at bydelene nå dropper den offentlige betalte journalisten. Myndighetene skulle betale lønnen til en journalist som skulle skrive om innvandrere i en av lokalavisene her i Groruddalen. Prosjektet ble stoppet av massive protester fra vanlige, engasjerte folk, oss i Venstre og BU-politikere fra alle fløyer. Denne protestbølgen er en seier for lokaldemokratiet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Avisinnlegg

Foto: NN

Alle skjønner at det er galt at det offentlige skal lønne en journalist som skal skrive om bestemte emner, og derfor kom reaksjonene så kontant. Selv ble jeg dypt sjokkert og trodde nesten ikke det jeg hørte da jeg først ble kjent med saken. Jeg kunne simpelthen ikke la være å reagere, ikke bare fordi jeg er politiker, men fordi jeg bryr meg om lokaldemokratiet.
Vi er så heldige at vi har en levende presse her i Groruddalen, og den er en bærebjelke i vårt lokaldemokrati. Slik skal vi fortsette å ha det, og da kan ikke noen andre enn redaksjonene bestemme hva som skal formidles i våre lokale, uavhengige medier. Ei heller når det gjelder dekning av folk med innvandrerbakgrunn! Det store flertallet forstår dette. Nesten alle skjønner også at det er vesentlig forskjell på en som er kjøpt og betalt for å skrive om samleposten "etniske minoriteter" og den ordinære pressestøtten og et annonsebilag fra Plankontoret. Vi behøver ikke forklare det. Her i Groruddalen er vi tenkende mennesker med solid, demokratisk ryggmargsrefleks, både i de politiske partiene, de frivillige organisasjonene og blant folk flest. Det er vi som bestemmer, og det forstår byråkratene. Hvis de tenker seg om.

Av Linn Beate Kaald Thoresen,
nestleder i Grorud Venstre og 2. kandidat til bydelsutvalget
– Innlegget stod på trykk i Akers Avis Groruddalen 11. juli

Se også Dropper journaliststilling

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**