Inge Solli er gruppeleder for Nittedal Venstre

Inge Solli er gruppeleder i kommunestyret og formannskapsmedlem. Han er fylkesvaraordfører og gruppeleder for Venstre i fylkestinget. Han er glad i kor og revy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Inge har vært i kommunestyre og formannskap siden 2003. Han har vært gruppeleder i fylkestinget og leder i hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Akershus i 2 år før han ble valgt som fylkesvaraordfører og gruppeleder etter fylkestingsvalget i 2007. Inge Solli har permisjon fra sin jobb som IT-leder i IBM.

Gruppeleder Inge Solli (V)

Gruppeleder Inge Solli (V)

Inge vil at kommunen skal bruke frivillighet, kultur og idrett aktivt for å skape felles identitet og tilhørighet til bygda vår. Det vil han gjøre ved å etablere landsbyen Rotnes som kommunens sentrum, med kulturhus, bibliotek, boliger og kunnskapsbedrifter.

Rensing av Nitelva slik at det går an å bade der er viktig, og det må lages en elvesti for å øke tilgjengeligheten til Nitelva.

– Kunnskapsformidling er skolens viktigste oppgave, og vi må satse på læreren for å få det til. Derfor arbeider Venstre for at lærere kan få et kompetanseår for å sikre deres behov for etterutdanning og kompetanseheving, sier Solli.

Inge er med i Nittedal Bygdekor og i Nittedalsrevyen, og liker varme sommerkvelder med gode venner på terassen.

Inge Solli
Gruppeleder i kommunestyret og formannskapsmedlem
Fylkesvaraordfører (permisjon fra IBM)
Født i 1959
Bor på Hagan
Hobby: Kor og revy
Politiske verv: Kommunestyre, formannskap, fylkesvaraordfører, fylkesting, fylkesutvalg, medlem i hovedutvalg for utdanning og kompetanse i fylket, leder i Nittedal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**