Nei til usosial dobbelbeskatning

Lyngdal Venstre går i mot innføring av eiendomsskatt. Det er etter vår mening en usosial skatt, en skatt på verdier som det allerede er betalt skatt for. Alle som har eiendom skal betale. Unge familier i etableringsfasen, eldre med minstepensjon, bedrifter med høy inntjening, bedrifter med lav inntjening.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

hus

Foto: h

Det er etter vår mening ikke nødvendig å innføre eiendomsskatt i Lyngdal.
Vi kan lese ut fra netto driftsresultet hvordan den økonomiske utviklingen har vært de siste årene.
Kommunens netto driftsresultat viser: 2004 -7,8 mill, 2005 -4,1 mill, 2006 0,6 mill. Tallenes tale er klar, en jevn positiv utvikling.
Vi hører stadig snakk om mulig ROBEK, eller statlig administrasjon.
Grunnen til at dette blir trukket fram nå er ikke utelukkende dårlig økonomi. Det blir snakket om ROBEKnå fordi kommunen skulle ha sendt en plan til fylkesmannen for håndtering av restunderskudd fra tidligere år. Dette har ved en forglemmelse ikke blitt gjort til riktig tid.

Når en ser den positive utviklingen som har vært og samtidig vet at skatteinngangen i år er høyere enn forventet. I tillegg får Lyngdal 1,8 mill i revidert nasjonalbudsjett., samtidig som økt inntekt på Agder Energi aksjer er 4,5 mill. På bakgrunn av dette mener Lyngdal Venstre at vi kan gå inn i neste kommunestyreperiode uten eiendomsskatt.
Vi mener ikke med dette å si at Lyngdal har en problemfri økonomi. Lyngdals økonomi er presset, men veien til en sunn økonomi går ikke gjennom eiendomsskatt.
Lyngdal kommunes problem har etter vår mening vært mangel på budsjettdisiplin. Økonomiske lekkasjer må lokaliseres og tettes. Videre må de menneskelige og økonomiske ressursene prioriteres inn mot de vesentlige oppgavene. Det må i tillegg vises evne og vilje til økonomisk styring. Dette forutsetter riktig rapportering fra alle etatene.

Med hilsen Torunn Tjomsland
Lyngdal Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**