Nittedal Venstres valgprogram 2007: Et nyskapende, inkluderende og miljøvennlig lokalsamfunn

Nittedal Venstres valgprogram handler om skole, miljø, småbedrifter og sosialt ansvar. Landsbyen Rotnes med kulturhus, bibliotek, utesteder, eldresenter og kunnskapsbedrifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Programmet inneholder følgende hovedpunkter:

Nittedal Venstre-kandidater

Foto: Nittedal Venstre

Venstres visjon
Venstres 10 grunnleggende prinsipper
Venstres ideologi
Venstres hovedsaker
Venstres visjon for Nittedal
Nittedal som miljøkommune
Miljøvennlige og trygge transportløsninger
Et levende lokaldemokrati
Kvalitet på kommunale tjenester
Boligpolitikk med mulighet for alle
Et nyskapende næringsliv
Skole for kunnskap og like muligheter
Et godt oppvekstmiljø for barn og unge
Et tilpasset helse- og sosialtilbud
Meningsfylt alderdom
Kulturkommunen Nittedal – kultur, idrett og friluftsliv

Her kan du se Nittedal Venstres program i pdf-format:
Program 2007-2011 komprimert versjon

Program 2007-2011 med høy oppløsning

Her er programmet for 2003-2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**