Vi må ta lokalt klimaansvar

Interpellasjon, Lyngdal kommunestyre 24/5-07

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Natur

Foto: Luth

Når FNs klimapanel har offentliggjort hovedkonklusjonene fra sin fjerde rapport, er det ikke lenger mulig å overse den utfordringen menneskeskapte klimaendringer utgjør. Ulike studier viser at den rike verden må redusere sine klimautslipp med 60-80% i løpet av de neste femti årene for å stoppe den globale oppvarmingen.
Dette målet er det mulig å nå uten alvorlige økonomiske konsekvenser dersom vi handler nå.
Beregninger viser at så mye som 15% av norske klimagassutslipp kan kuttes gjennom lokale tiltak i den enkelte kommune. Som lokalpolitikere må vi sette oss tydelige mål for hvordan vi kan være med å vinne klimakampen.

Hva har ordføreren tenkt at Lyngdal kommune skal gjøre for å vise at vi tar klimaansvar?

Torunn Tjomsland

Lyngdal Venstre

Ordførerens svar var svært positivt. Han lovet at Lyngdal skulle få sin klimaplan høsten 2007.

Dette vil Venstre følge opp og sikre at skjer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**