Drangedals økonomi

Ordfører Nils Tore Førland er i KV 7. juni fornøyd med bedret økonomi i Drangedal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ja, det er vi selvsagt alle, men når Førland sier at “en av årsakene til bedre økonomi er større overføringer fra staten til kommunene,” gir han inntrykk av at det er kommunalministerens gavmildhet som er hovedårsaken. Det er ikke riktig, og det vet Førland.

Av kommunens overskudd i 2006 på over 10 millioner utgjør de ekstra pengene fra Åslaug Haga bare ca 1/10. Hovedårsaken til overskuddet er økte skatteinntekter på 6,2 mill.

Økte skatteinntekter er ikke noe som kommer over natta, men er resultat av en langsiktig og framsynt politikk gjennom flere år. Mye av årsakene ligger derfor lengre tilbake enn de to årene som den rød/grønne regjeringen har styrt. Så Førland burde egentlig rettet en takk til Bondevik-regjeringen der Venstre satt, for den svært gode skatteinngangen.

Ola Nesland
Venstre

Innlegget kan også leses i KV HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**