Du gjør en forskjell — Bruk stemmeretten din!

I år er det kommune- og fylkestingsvalg, og du har mulighet til å påvirke viktige avgjørelser i ditt lokalsamfunn. Gjennom valget kan du være med på å gi din stemme til et bedre miljø, et levende kulturliv, gode tilbud for ungdom, en bedre skole, tilrettelegging for flere lærlingplasser og gode vilkår for de som trenger det mest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Gjennom å gi din stemme på valgdagen mandag 10. september (i noen kommuner også søndag 9. september), eller ved å forhåndsstemme før 7. september er du med på å bestemme hvordan Østfold og kommunen din skal være i dag og i framtiden. Du kommer til å få tilsendt valgkort i posten, som du må ha med deg sammen med legitimasjon når du skal stemme. Sammen med valgkortet vil kommunen din sende deg alt du trenger å vite for hvordan du skal stemme til årets kommune- og fylkestingsvalg.

Venstre er et sosialliberalt parti. Det vil si at vi verdsetter både frihet og fellesskap. For at fellesskapet skal fungere må man se enkeltmenneskene og hjelpe disse, ikke bare fellesskapet. Vi satser spesielt på skole, miljø, næringsliv og sosialpolitikk. Vi skal være partiet for en bedre skole, sosialt ansvar, kreativt og nyskapende næringsliv og en bærekraftig utvikling for miljøet.


Østfold Venstre vil blant annet

– bedre kollektivtilbudet, og sørge for at dette er tilpasset skolestrukturen
– gjøre hele Østfoldkysten tilgjengelig for allmennheten
– få fylkeskommunen til å lage sin egen klimaplan
– innføre en prøveordning for fjerning av arbeidsgiveravgiften for lærlingplasser og nyetablerte bedrifter
– styrke elevtjenesten (med PPT, OT, rådgivere, helsesøster, miljøkontakt) i den videregående skolen
– gi tilbud om begrenset gratis hjelp av advokat til enkeltpersoner
– arbeide for at fylkeskommunen skal handle rettferdige varer
– bli mer restriktive på overvåkning — og begrense overvåkningen så mye som vi kan


Sarpsborg Venstre vil blant annet

– Satse på flere små fremfor få og store enheter i grunnskolen
– Styrke rådgivningstjenesten i skolen
– Stimulere lærerne til å øke sin kunnskap ved å tilby et kompetanseår
– Gjøre det enklere og billigere for innbyggerne å velge miljøvennlig i alle sammenhenger
– Styrke de frivillige organisasjonene i kommunen
– Støtte arbeidet med elevbedrifter i skolen og oppmuntre ungdom til å starte sin egen bedrift

Ved å stemme ved kommune- og fylkestingsvalget 2007 gjør du en forskjell. Bruk muligheten — og vis hva du, som ungdom, mener. Ungdom er engasjert. Og valg er en ypperlig sjanse til å vise hva du mener.

Godt valg!

Sarpsborg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**