Guri Melby

Guri sitter i bystyret i Trondheim. I tillegg er hun nestleder i Sør-Trøndelag Venstre og direktevalgt til landsstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Guri Melby

Kort om Guri:
Guri er lektor og master i nordisk fra NTNU. Hun jobber for tiden som høgskolelektor på HiST, avdeling for lærerutdanning. Hun er 27 år og bor på Øya i Trondheim. Hun sitter i bystyret, er medlem av Kultur,- idrett,- og friluftslivskomiteen og klimautvalget i Trondheim.


Mine hjertesaker er:

Miljøpolitikken var grunnen til at jeg meldte meg inn i Venstre. I dag ser stadig flere hvor viktig det er at vi tar vare på miljøet – miljøpolitikk har endelig kommet øverst på den politiske dagsordenen. Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Venstre er et moderne, løsningsorientert, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Derfor er Venstre det beste miljøpartiet. For at Trondheim skal bli en grønnere by, er det viktig at vi får et større Venstre i bystyret som kan kjempe for en bedre kollektivtrafikk, flere grønne og levende byrom, føre en arealpolitikk som setter hensynet til miljøet først, og ikke minst respektere markagrensa.

Som lektor er jeg naturligvis også svært opptatt av skolepolitikk. Og jeg er helt sikker på at om vi skal få til å ungene den skolen de fortjener, må vi satse på min egen yrkesgruppe: lærerne. Helt avgjørende for å nå målet om en bedre skole, er at lærerne som skal utføre jobben er motiverte, kompetente og trygge voksne. Høy kompetanse er nødvendig for at lærerne skal kunne utføre sin oppgave på en best mulig måte, og for at elevene skal ha høyest mulig læringsutbytte. Læreren skal være en aktiv kunnskapsformidler og tilrettelegger for elevene, og har en plikt til å formidle kunnskap til elevene — på samme måte som elever i skolen må oppleve det som en plikt til å tilegne seg kunnskap. Venstre i Trondheim vil satse på lærerne, blant annet gjennom å innføre et kompetanseår for lærere.

Jeg ønsker også å gjøre det lettere for folk å oppsøke kunnskap og kultur selv, gjennom å innføre gratis inngang ved flere museer i Trondheim, og få flere søndagsåpne bibliotek, ikke bare i Midtbyen, men også andre steder i byen.

Mail: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**