Venstre vil ha samarbeid for å skape utvikling

En viktig forutsetning for at vi skal få en positiv utvikling i Drangedal med økt folketall og flere arbeidsplasser er samarbeid og dialog mellom alle aktører.
Aktører i dette arbeidet er alle som bor i Drangedal sammen med de folkevalgte, med ordføreren i spissen og rådmannen med sin administrasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Den enkelte innbygger bør se hvor viktig det er å spre positive holdninger både innad og utad. Det er påfallende å registrere samtaler mellom bygdefolk og avisinnlegg som ser ut til å ha som hovedmål å spre negative holdninger ved å klage over udugelighet både blant politikere og administrasjon. Sprer vi pessimisme — bidrar vi til stagnasjon. Sprer vi optimisme — bygger vi opp under utvikling.

Politikere og administrasjonen har samme mål:

De som sitter i kommunestyret som politikere, og de som arbeider i administrasjonen er alle bygdefolk som ønsker en god utvikling i Drangedal, men de har ulike roller og arbeidsoppgaver i arbeidet for utvikling i bygda.

Det er politikernes oppgave å fatte klare politiske vedtak som gir føringer for rådmannens arbeid. Rådmannen med sin administrasjon skal sette vedtakene ut i livet. Politikernes kan kritisere rådmannen dersom han handler i strid med vedtakene, men samtidig er det nødvendig at ordføreren har en tett dialog med rådmannen i det daglige arbeidet mot felles mål. Et åpent og tillitsfullt samarbeidsklima er forutsetning for utvikling.

Dersom vi i neste periode og videre framover skal makte å ta tak i alle de store og spennende utfordringene som Drangedal står overfor, er det nødvendig å få til en konstruktiv samarbeidslinje både innad i det politiske miljøet og mellom politikk og administrasjon. Alle må dra sammen mot felles mål.

Kontroll og krasse kritiske formuleringer bidrar ikke til gode prosesser for Drangedals utvikling.

Ordføreren må skape glød og entusiasme både blant politikerne og innad i administrasjonen for å utnytte ressursene i administrasjon. Det er også ordførerens oppgave å engasjere befolkningen, være til stede, lett tilgjengelig og spre optimisme for å skape utvikling i Drangedal. Derfor må vi etter valget få en ordfører som kan engasjere seg på heltid for en positiv utvikling i Drangedal.

Venstre vil legge vekt på samarbeid for å skape en god utvikling i neste kommunestyreperiode.

Ola Nesland
Drangedal Venstre

Innlegget står også på trykk i KV HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**