Slipp ungdommene til!

Venstre vil gi landets 16-åringer stemmerett. Norske 16-åringer betaler i dag skatt, de kan bli satt i fengsel, sitte i offentlige råd og utvalg, men de kan ikke stemme på et politisk parti ved valg. Dette mener Venstre er urettferdig. Ungdom som må betale skatt og kan bli satt i fengsel, bør også gis mulighet til å påvirke hva skattepengene skal brukes til og hvilket straffenivå vi skal ha i landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Å gi stemmerett for 16-åringer kan også medvirke til større politisk engasjement blant ungdom. Valdeltakelsen har de siste årene vært dalende. Snart er det kun en av to som bruker stemmeretten sin ved lokalvalg. Dette begynner å bli an fare for lokaldemokratiet, og Venstre mener å gi stemmerett til 16-åringer kan bidra til å øke den politiske interessen og deltakelsen blant ungdom, og derigjennom styrke lokaldemokratiet.

17.07.07 gikk Barneombud Reidar Hjermann ut i media og støttet Venstres syn på at norske 16-åringer er modne nok til å få stemmerett i førsteomgang ved lokalvalg, men etter hvert også ved stortingsvalg. "Vi trenger deres kompetanse i lokalpolitikken, og ungdom vil tvinge politikerne til å fokusere på saker som gjelder barn og unge", uttaler Barneombudet. Dette er vi hjertens enig i og vår oppfordring er, slipp ungdommene til!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**