Valgmateriell: Brosjyre

Lillehammer Venstre har laget en brosjyre til bruk i høstens valg. Den kan du se her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Forsiden med kandidatpresentasjon og baksiden

Valgbrosjyre Lillehammer forsiden

Innsiden med programtekst

Valgbrosjyre Lillehammer innsiden

Her er hele brosjyra som pdf (2,7 MB).

Denne brosjyren er kun en kortversjon av Lillehammer Venstres valgprogram. Den endelige programversjonen vil bli offentliggjort i august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**