Regjeringa har lovet bredbånd til alle, men har kommunen fulgt opp?

Mange kommuner har glemt å søke om støtte til full bredbåndsdekning – Venstre i Stange har fremmet en interpellasjon for å finne ut hva som er situasjonen i Stange

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Interpellasjon

Til: Ordføreren i Stange
Fra: Erik Ringnes, Venstre
Dato: 19 juli 2007

Bredbånd i Stange

Regjeringen har lovet bredbånd til alle i hele landet innen utgangen av 2007. I revidert nasjonalbudsjett for 2007 er 255 mill øremerket til bredbåndsutbygning. Hva er status for Stange når det gjelder bredbåndsdekning og hvor mye penger vil Stange kommune søke Fornyelsesdepartementet om for å sikre utbygging i hele kommunen?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**