SØK OM BREDBÅND (Trønderbladet 19. juli 2007)

Melhusbygger som mangler bredbånd må snarest melde fra til kommunen, oppfordrer IT-konsulent Lillian Thomassen på Hovin

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Thomassen er førstekandidat for Melhus Venstre, og hun mangler selv bredbånd. Som IT-konsulent kunne hun ha tenkt seg å jobbe hjemme to dager i uka, men på grunn av manglende bredbånd kan hun ikke det. Hun har mobilt internett, men det er for tregt. Da hun oppdaget at regjeringa bebuder 100 prosent bredbåndsdekning i Norge, tok hun kontakt med Melhus kommune for å undersøke om kommunen har søkt om de utlovede midlene.

Kommunen glemte
Da Thomassen kontaktet Melhus kommune, viste det seg at kommunen ikke hadde fått med seg at de måtte søke om penger innen 30. juli. Assisterende rådmann Morten Bostad er kjent med at Thomassen kommer med oppfordringa om å melde fra om eventuelt behov, gjennom Trønderbladet. Thomassen sier at kommunen ikke har oversikt over hvor det mangler.
Thomassen bor på Hage på Hovin der 10 husstander mangler bredbånd, og er i tillegg er Trønderbladet kjent med ut fra henvendelser til avisa at det mangler på Ler og på strekninga Kvål-Stenset (Hølonda). I tillegg skal det være et annet område på Hølonda som mangler bredbånd ut fra det Thomassen kjenner til. Disse steder er det familier som ønsker bredbånd, men som ikke har fått det fordi sentraler må skiftes ut eller oppjusteres.
– Sør-Trøndelag fylke har fått 9,3 millioner til bredbåndsutbygging, og i tillegg skal det fordeles 100 millioner kroner ut fra søknader fra ulike fylker for å få full dekning også i områder der det ikke regnes som kommersielt lønnsomt å gå i gang, sier Thomassen.

Kort frist
– Fristen er veldig kort og midt i ferien. Men de som mangler, må melde fra til kommunen innen 26. juli. Staten har lovt 100 prosent dekning, og Melhus kommune må kjenne sin besøkelsestid. Jo flere som får bredbånd, jo mer ekskludert blir de som ikke har. Det er et uttalt mål for Melhus Venstre å få 100 prosent bredbåndsdekning, sier Thomassen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**