Mer til dem som trenger det mest

Et velferdssamfunn kan måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste, og det er en forutsetning for trivselen i kommunen at innbyggerne har god helse og lever under gode sosiale forhold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Nylig har vi fått presentert en oversikt i Aftenposten som viser at Rælingen kommune ligger betydelig, nesten 20%, under statens veiledende norm for sosialhjelp. Faktisk viser oversikten at det kun er 7 kommuner i hele landet som har lavere sosialhjelpsnorm. Rælingen kommune styres av Ap og SV og mitt spørsmål til disse er hvorfor de ikke fulgte sin egen regjerings oppfordring ved å støtte Venstres forslag om å justere sosialhjelpsnormen ved behandlingen av årets budsjett?

I tillegg til å øke sosialhjelpsnormen ønsker Venstre å gjøre tannhelse til et offentlig gode I mange lavinntektsfamilier vet vi at tannhelse blir nedprioritert. Dårlig tannhelse er sosialt stigmatiserende, og kan for noen grupper hindre sosial kontakt og vanskeliggjøre det å skaffe seg arbeid. I første omgang ønsker Venstre gratis tannhelsebehandling til sosialklienter og minstepensjonister. Dette vil være et steg i riktig retning, men på sikt ønsker vi å få etablert en ordning med gratis tannhelsebehandling og en gradvis overgang til en ordning på lik linje med fastlegeordningen.

Hvis du ønsker resulter og forbedringer innenfor helse- og sosialområdet og ikke bare prat bør du stemme Venstre 10. september. Venstre vil prioritere å hjelpe dem som trenger det mest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**