Åpent folkemøte om fotballstadion etter initiativ fra Ringerike Venstre

Foruten fotballinteresserte, friidrettsinteresserte, beboere i området og politikere er alle som er interessert i den mye offentlig omdebatterte stadionsaken invitert til åpent folkemøte
etter initiativ fra Ringerike Venstres ordførerkandidat Helge Stiksrud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Det er lurt å holde folkemøtet helt åpent fordi det har vært mange beskyldninger fra begge leire; både fra dem som vil ha en utbygging av stadion i Schjongslunden og fra dem som er mot, sier kommunestyrerepresentant Helge Stiksrud, som selv bor i det aktuelle området.

Helge Stiksrud

Foto: Vidar Grundetjern

– På folkemøtet bør alle som lurer på for eksempel hva en stadionutbygging vil bety, og hvilke konsekvenser den vil ha, få svar på dette. Det hadde vært fint for folk å få vite om hva slags anleggsvirksomhet og hvilken belastning den vil få for området, og hvordan fremdriften vil bli, sier Stiksrud.

Venstrepolitikeren Stiksrud mener at det har vært mange uklarheter og påstander fra tilhengerne og motstanderne i stadionsaken.

– Det er viktig å få ryddet alle uklarheter av veien. Kommunikasjonen og informasjonen har vært for dårlig. Det har vært for mange som har trodd, men ikke vært sikre. Dette er det viktig å få ryddet opp i. Det er viktig få fram hva som er fakta i denne saken fordi det er viktig å skille mellom hva som er fakta, og hva man er uenig i. Et åpent folkemøte får satt tingene på plass. Også kommunen burde føle et ansvar for at et folkemøte kommer i stand, sier Stiksrud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**