Kontantstøtten igjen…

Bondevik I regjeringen som bestod av Sp, KrF og Venstre, innførte kontantstøtten på slutten av 90-tallet. Det skal innrømmes at flere blant regjeringspartiene tillitsvalgte og medlemmer var skeptiske, men innså at valgfrihet for foreldrene er et godt liberalt prinsipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


fra avisa Nordlys

Nå ser vi at ett av regjeringspartiene, Sp, med Ola Borten Moe som talsmann, slår til lyd for å fjerne kontantstøtten når vi nå nærmer oss 100 % barnehagedekning. Hvem man regjerer sammen med har tydeligvis betydning for hva partiet mener. Det endrede syn innebærer at foreldrenes valgmuligheter innskrenkes. For noen vil det bli økonomisk umulig å være hjemme med barna.

Moderne velger er liberale. De er opptatt av valgfrihet. Stadig flere eldre ønsker selv å velge omsorgsnivå, foreldre ønsker å velge måten barn skal tas hånd om og vi vil selv bestemme hvordan våre liv skal leves. Venstre tror at den enkelte er best i stand til å ta avgjørelser på vegne av seg selv og sin familie. Vett og forstand er jevnt fordelt i befolkningen enten vi er sentrale politikere eller ikke. Derfor må det legges til rette for at innbyggerne kan gjøre reelle valg.

Det er viktig å gi barna tilbake til foreldrene. Det er der hovedansvaret for oppdragelse og omsorg ligger. For Venstre er det et gyllent prinsipp å plassere ansvar der det naturlig hører hjemme. Foreldre bør ha muligheten til å velge om barna skal være i barnehage eller om foreldrene skal ta seg av den fulle og hele omsorg de første leveårene. Kontantstøtten er, selv for oss som har det aller beste forhold til barnehage, et liberalt frihetsprinsipp det bør slås ring om.

Av Arnfinn Ellingsen, Venstres sentralstyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**