Gi 16-åringer stemmerett!

meninginnlegg av Arnfinn Ellingsen, Venstres sentralstyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre mener at 16-åringer bør få stemmerett ved lokalvalg. Dette er en gammel Venstresak som partiet har hatt i sine valgprogram i mange år. 16-åringer er i dag mer samfunnsorientert enn tidligere. Det kan skyldes stor åpenhet i forvaltningen, lettere tilgang til media, større interesse for politikk og forvaltning i media og sterkere focus i skolen. Det er grunn til å tro at modenheten er tilsvarende større hos 16-åringer i dag enn bare for noen få tiår siden. Lavere stemmerettsalder kan bidra til å styrke demokratiet pе den måten at en får mer aktiv deltakelse i politiske prosesser blant yngre personer. Alle partier sliter med å engasjere ungdom. Guppen er sterkt underrepresentert I de fleste politiske fora. Retten til å stemme kan få mange til å føle at også de er med å forme morgendagens avgjørelser. Innflytelse og politisk medvirkning henger sammen. å skaffe seg innflytelse i politikken der gamle menn i bukser eller skjørt rår grunnen, er en nesten uoverstigelig hindring for politisk interessert ungdom. Det kan lavere stemmerettsalder gjøre noe med. Det er oppmerksomhet om denne saken for tiden. Det er bra, og det er første gang. De gammelmodige og store partier har aldri tent på saken. Derfor har det for
Venstre vært umulig å få gjennomslag for en endring av lovverket. Hvor lenge skal vi la de store partier stenge ute 16- og 17-åringer fra valgdeltakelse? Vi trenger de unges perspektiv. Venstre er beredt til е gjøre nødvendige endringer så snart som mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**