Fylkesmannen i Buskerud viser forakt for lokaldemokratiet

Uten å høre Sigdal kommune har Fylkesmannen i Buskerud gitt tillatelse til innsamling av laverestående dyrearter i Trillemarka og Heimseteråsen naturreservater. Formannskapet har med henvisning til lokaldemokratiet og verneprosessen for hele området sagt at slik innsamling bør utstå til vernesaken er avgjort, sier Venstres ordførerkandidat og nåværende varaordfører Runolv Stegane. Saken vil bli avgjort av Direktoratet for naturvern (DN).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Fylkesmannen i Buskerud viser forakt for lokaldemokratiet. Det mener Venstres ordførerkandidat og nåværende varaordfører i Sigdal Runolv Stegane.
– Det er helt forkastelig at Fylkesmannen i Buskerud, uten å høre Sigdal kommune, har tillatt innsamling av laverestående dyrearter i Trillemarka. Formannskapet har med henvisning til lokaldemokratiet og verneprosessen for hele området sagt at slik innsamling bør utstå til vernesaken er avgjort, sier Stegane.

Vi sier ikke nei til kunnskap, slik det i dag påstås i nyhetsoppslag i NRK Buskerud. Vi sier ja til lokaldemokratiet. Når fylkesmannen sier ja til innsamling uten at Sigdal kommune som grunneier og forvalter forespørres, viser fylkesmannen forakt for lokaldemokratiet, sier Stegane.

Han mener dette er et godt eksempel på hvor viktig det er å legge fylkesmannens oppgaver under folkevalgt styring, slik Venstre går inn for i saken om ny regionreform.
– I dag er det slik at personer som aldri står til ansvar overfor folket i valg, men som skjuler seg bak ulike titler, tar politiske avgjørelser uten å være folkevalgte. Det må det bli en slutt på, sier Stegane.

Formannskapet i Sigdal har klaget Fylkesmannens avgjørelse til Direkoratet for Naturvern (DN).

Formannskapets vedtak:
Formannskapet ber om at vedtaket til Fylkesmannen i Buskerud, som gir Øystein Engen tillatelse til å fange og samle inn laverestående dyr, herunder leddyr, i Trillemarka og Heimseteråsen naturreservater, trekkes tilbake. Søknaden bør vurderes på nytt når spørsmålet om barskogvern er avgjort for hele området. Formannskapet ber om at denne type søknader blir sendt til de berørte kommuner for uttalelse før vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**