Leserinnlegg: Ordførervalg i Åmot?

I Østlendingen 29/6-07 kan man lese at Ordfører Ole Gustav Narud forsøker å undergrave ordførerkandidat Wahl Adolfsen sine motiver til å stille som ordførerkandidat i Åmot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Narud sier: “Aps Hans Petter Wahl Adolfsen har for mange økonomiske interesser til å bli ordfører i sum blir det en løsning som er uheldig for både Åmot kommune og for Wahl Adolfsens egne næringsinteresser” Narud “ er krystallklar på at det er helt uaktuelt for Sp å forhandle bort ordførerstillingen.” Dette er uheldige utsagn, både for Narud sin del og for lokaldemokratiet.

Alle som engasjerer seg i lokalpolitikk har interesser eller samfunnsområder de ønsker påvirke, det er derfor de engasjerer seg. I så måte bør Narud sitt argument ekskludere de fleste, inkludert ham selv. I alle fall siden ordførerstolen er viktigere enn partiets evne til å få gjennomført sin politikk.

Folkestyret er truet dersom slike holdninger gjøres gjeldende. Både i forhold til hvem som kan delta eller ikke delta i politikk, og i forhold til forhandlingsposisjoner etter et valg. Med slike påstander gjør Narud valget i Åmot kommune til et valg på ordfører. Det er synd. Partiene i Åmot bør gå til valg på samfunnsutvikling, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er dette som bør kommuniseres, ikke antakelser om motstandere sine motiver.

Jeg synes Narud bør gi velgerne tillit til å velge hvem de stoler mest på som fremtidig ordfører i Åmot. Han bør ikke betvile andre kandidaters rolle og motiver. Vi som lokalpolitikere bør forsøke skape politiske ideer og visjoner for hvordan vi som mennesker skal leve i fremtiden. Vi må føre en politikk som stimulerer til vekst, både økonomisk, intellektuelt og moralsk. Dette gjør vi ikke ved å betvile andre sitt engasjement, men ved å vise hva vi selv står for. Dersom velgerne i Åmot gir Venstre tillit, skal vi velge den retning som gir størst gjennomslag for vår politikk. Interesser er viktigere enn posisjoner.

Kjære velgere og politikere: “La ikke valget i Åmot bli et valg på ordfører, men et valg om hvilken retning Åmot skal ta i framtiden.”

Øystein Håkonsløkken
1. Kandidat
Åmot Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**