Engasjement og deltagelse

Et sosialliberalt parti vil ha et demokrati basert på uavhengighet og åpenhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Den enkelte innbygger må sikres nærhet til, og størst mulig innflytelse over politiske avgjørelser. Synkende politisk interesse er en utfordring for demokratiet, fordi det overlater viktige beslutninger til andre enn folkevalgte organ. Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes nærmest dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre.

Stem Venstre! Med blomster

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Levanger Venstre vil:

1. Stå i første rekke for uavhengighet, åpenhet og lokaldemokrati

2. Engasjere flere av kommunens innbyggere i politisk aktivitet

3. Ha dialog med engasjerte innbyggere gjennom å innføre et politikertorg, som er en møtearena mellom innbyggerne og gruppelederne for de politiske partiene

4. Endre politisk organisering og opprette fire komiteer: Oppvekst og kultur/idrett – Helse, omsorg og rehabilitering – Miljø, samfunn og næring – Plan og byggesak

5. Tilbakeføre avgjørelsesmyndighet fra administrasjonen til folkevalgte organer ved å revidere kommunens delegasjonsreglement

6. At kommunens ansatte skal ha stor grad av ytringsfrihet, og at denne skal nedfelles i en kommunikasjonsplan for kommunen

7. Vektlegge fleksibilitet i samarbeid mellom Levanger og andre kommuner

8. Velge andre former for organisering enn kommunale aksjeselskap der hvor politisk styring er nødvendig og viktig

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**