Islamfobian truer liberale friheter

Meninginnlegg av Terje Cruickshank

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Krigspropagandamaskinen til USA og en liten gruppe islamske ekstremister har missbrukt en religiøs bevegelse i sin kamp mot hverandre. Islam og koranen begynner etter hvert å bli kjente begreper den vestlige verden. En religion med milliarder av tilhengere og sympatisører som tolker, analyserer og ikke minst etterlever forskjellig. Dessverre har det vært en tendens til å ikke evne å se de utallige varianter vi finner innenfor fellesbenevnelsen Islam. Lik de fire andre verdensreligionene har og Islam ytterliggеende fundamentalistiske på ene siden og svært så radikale bevegelser på andre siden, og en masse grupperinger imellom disse.

I god krigspropagandisk ånd har vi latt det vokse fram en bevegelse i vesten som rendyrker et hat og generalisering av en av våre fem verdensreligioner på bakgrunn av en liten gruppe fundamentalister som ligger i konflikt med vesten. Islamfobian brer om seg, og dens antisemittiske liknende holdninger begynner å få farlig godt rotfeste i vår kultur. Jeg frykter at vi er på tur til å gi slipp på et av de grunnleggende liberale prinsipp religionsfriheten, i kampens hete. Dette er virkelig trist om individet ikke lengre skal få finne sin tro og selv legge fшringer for sitt personlige sjelsliv, men at dette skal bestemmes av en supermakt og dens materielle behov. Religion handler om å tro, om verdier, om livssyn – og i dette henseende utgjør ingen av de fem verdensreligionene noen fare for den vestlige kultur med mindre vi ønsker det.

Vi må ikke tillate at noen truer våre liberale frihetsverdier – ingen trussel får være så stor at vi skal gi slipp på disse hardt tilstrevde verdier våre forfedre har kjempet og dødt for.
Venstre vil fortsette å kjempe for vår rett til å diskutere, kritisere og fremme våre synspunkter, også om de er ytterliggеende, og lar individet selv velge sin tro.

Maktmisbruk og trusler må ikke få lov å styre vår samfunnsdebatt eller true vårt demokrati, vårt personvern, vår ytrings eller vår rettsikkerhet. Kampen for et fortsatt fritt liv i Norge for alle er kampen mot Islamfobian! Kunnskap og åpenhet må være våre sverd i kampen mot terror.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**