Kreativitet og nyskapning

Fremtidens velferdssystem avhenger av et nyskapende næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Venstre vil gjennomføre en helhetlig og ambisiøs næringslivssatsning i kommunen som betydelig øker antall vekstforetak. Det innebærer økt lønnsomhet og omsetningsvekst og en økning i antall nyetableringer og arbeidsplasser. Vi må gi rom for menneskets skapende evner og vi må slippe fram de som tør å satse, og som har tro på en ide.

Levanger Venstre vil:

Odd Einar Dørum

Foto: B.Aartun

1. Øke kunnskapen om det lokale næringslivets virksomhet blant ansatte og politikere i kommunen.

2. Skape en aktiv kommunal næringspolitikk ved å reise langt flere næringspolitiske saker i kommunestyre og formannskap, samt opprette en egen komite for miljø, samfunn og næring.

3. Legge et entydig gjennomføringsansvar for næringsutvikling på en kommunalsjef for miljø, samfunn og næring

4. Utvikle konkurransedyktige næringsarealer for et mangfoldig næringsliv i hele kommunen, med utgangspunkt i helhetlige arealplaner som ivaretar både etablerte og nye bedrifters behov

5. Prioritere havneområdet for næringsformål for etablerte bedrifter og for å tiltrekke nye kompetansebaserte virksomheter som ønsker tilhold sentralt i Levanger

6. Stimulere til vekst i det unike elektronikkmiljøet i Levanger gjennom å bygge på de eksisterende virksomhetenes fortrinn og søke etter nye forretningsmuligheter

7. Tilrettelegge for et variert og helhetlig handesltilbud i Levanger sentrum, med integrerte handelskvartaler, hvor nye lokaler utvikles og kobles sammen med butikker i eksisterende lokaler

Landbruk, korn

Foto: Microsoft

8. Bidra til fortsatt optimisme og utvikling innen landbruket, og vektlegge utnyttelsen av ressursgrunnlaget til økt landbruksbasert næringsutvikling

9. Forsterke tilgangen til kvalifisert arbeidskraft gjennom målrettet videreutvikling av Levanger som en attraktiv bostedskommune

10. Stimulere til nytenkning for målrettet samarbeid mellom etablerte bedrifter, sentrale organer, kommunen, høgskolen, sykehuset og finansinstitusjoner, samt utnytte nærheten til Trondheimsregionen.

11. Styrke interessen for å starte egen virksomhet ved å videreutvikle ungt entrepenørskap i skoleverket og lette tilgangen til rådgivning for unge nyskapere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**