Mer til dem som trenger det mest

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det mest. Velferdssamfunnets tjenester skal i all hovedsak være offentlig finansiert og et offentlig ansvar, men de kan på mange områder leveres av andre. Det må på plass en grunnholdning i sosialpolitikken basert på et menneskesyn der det tas i bruk positive virkemidler.

Levanger Venstre vil:

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

1. Øke andelen heltidsstillinger i helsesektoren for å gi bedre kvalitet i helsetjenestene og utvikle et bedre atrbeidsmiljø.

2. Styrke forebyggende barnevernsarbeid for å gi alle barn en best mulig oppvekst

3. Arbeide for at Levanger kommune skal bli en prøvekommune for borgerlønn

4. Øke sosialsatsene for barnefamilier i Levanger kommune slik at de er til å leve av

5. Prioritere kompetanseutvikling for å forsterke tjenestetilbudet i helsesektoren

Medisin, helse

Foto: Microsoft

6. Drive aktiv rekruttering av de best kvalifiserte studentene fra HINT og andre utdanningsinstitusjoner for helsepersonell

7. Forsterke vektleggingen av sunt kosthold og fysisk aktivitet i barnehagene og skolene for å motvirke overvekt

8. Innføre elektronisk samhandlingsprogram i helsesektoren for å sikre god håndtering av legemidler og hindre feil bruk

9. Gi økonomisk støtte til organisasjoner som gjør noe ekstra for å inkludere utsatte barn og ungdom

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**