Venstre tar initiativ for opprydding etter flommen

Venstres ordførerkandidat og nåværende varaordfører i Sigdal Runolv Stegane tar til orde for et sterkere kommunalt engasjement når det gjelder opprydding etter flommen. Sigdal ønsker å framstå som en turistkommune. Kommunen har et moralsk ansvar for å bidra til opprydding langs vassdraget, sier Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Stegane har nå sendt brev til ordfører og rådmann der han ber om at det tas initiativ for å finne ut hva kommunen kan gjøre for å hjelpe grunneierne i oppryddingsarbeidet.
– Det er den enkelte grunneierne som har ansvar for å rydde på egen eiendom. Men dette er en stor og omfattende ekstrajobb. Selv om kommunen formelt sett ikke har noe ansvar, har vi et moralsk forpliktelse til å bistå i en svært spesiell og ekstraordinær situasjon. Vi kan ikke vente med å komme i gang til de ordinære komunale møtene starter opp etter ferien, sier Stegane.

Brevet til ordfører og rådmann:
Til Sigdal kommune
v/ ordfører og rådmann Prestfoss 25.07.2007

Opprydding etter flom
På bakgrunn av oppslag i Bygdeposten 24. juli og etter det som kan registreres av skader og forsøpling ved selvsyn, ber jeg om at kommunen tar kontakt med berørte grunneiere med tanke på et samarbeid når det gjelder opprydding langs Simoavassdraget/Eggedøla.

Det er den enkelte grunneier som har ansvar for å rydde på sin eiendom. Dette er en stor og omfattende ekstrajobb for den enkelte grunneier. Selv om kommunen formelt sett ikke har noe ansvar, har vi et moralsk forpliktelse til å bistå i en svært spesiell og ekstraordinær situasjon.

En av hengebruene ved Nerstad ble også tatt av flommen. Kommunen har tidligere gitt tilskudd til opprustning av hengebruene. Vi må umiddelbart se på hva vi nå kan gjøre for å hjelpe. Jeg ber derfor om at det informeres om at grunneiere kan ta kontakt med kommunen (landbrukskontoret) og at det i samarbeid med f.eks. Bondelaget settes opp en rask oversikt over omfang og hvilke tiltak kommunen kan bidra med.

Sigdal markedsføres som en turistkommune. Da må vi også gi turistene og tilreisende et godt visuelt inntrykk. En havarert hengebru med oppsamling av trevirke og isolasjonsplater mv. i nærheten er f.eks. ikke noe spesielt fint syn. Det haster derfor med opprydding. Vi kan ikke vente med å komme i gang til langt utpå høsten (ordinære kommunale møter). Det bør derfor, i den grad det er nødvendig, kalles inn til ekstra møte for å klargjøre kommunens deltakelse. Kommunen/annen offentlig myndighet er også grunneier i deler av vassdraget gjennom Prestfoss.

Runolv Stegane
gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**