– Markagrensa er hellig

I gårsdagens Adressa gikk Frps Kristian Dahlberg Hauge ut og varslet at partiet vil trekke markagrensa på nytt for å få plass til flere boliger i Trondheim. – Det kan hende vi har gått for langt i fortetting av byen, men vi kan virkelig ikke begynne å flytte markagrensa for å bygge, sier Venstres listetopp Jon Gunnes til Adressa den 27/7.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Oppslaget i Adressa den 26/7 kan du lese her.

Trondheim er en by i vekst, og mange mener nå at fortettingspolitikken har gått for langt. Venstre er enige i Frps intensjon om å bevare grønne lunger i byen, men vi mener de velger helt feil strategi når de ønsker å bygge i marka. – Jo flere vi blir i denne byen, jo større behov vil vi ha for rekreasjonsområder og tilgang på friområder, sier Gunnes. – Venstre har derfor programfestet at markagrensa skal overholdes, slik at marka kan forbeholdes friluftsliv og naturopplevelser.

Bekk, vann og skog

Foto: Tonje Løwer Gurholt

Etter reaksjonene fra Adressas lesere å dømme, er det tydelig at Frp med dette forslaget ikke er helt i takt med folkemeningen. Også de fleste andre politiske partier avviser forslaget kontant, noe Venstre er glade for. – Venstre vil i kommende periode arbeide for en varsom fortetting for å få en miljøvennlig bystruktur med lavt trafikkbehov, samtidig som det sikres rom for friarealer og grønne lunger ved store utbygginger, sier Gunnes.

Portrett Jon Gunnes

Foto: NN

Samtidig er Gunnes åpen for å diskutere fortettingspolitikken med Frp og de andre partiene. Han vektlegger imidlertid hvor viktig det er med fortetting, blant annet for å kunne få til et godt kollektivtilbud og redusere behovet for overdreven bilbruk. – Skal Trondheim bli en miljøby, må vi vise at vi tenker miljø i byplanleggingen. Dette er bare nok et utspill som viser at Frp setter miljøhensyn til side i alle politiske saker, avslutter Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**