Gi 16 åringene stemmerett!

Dagens meningsinnlegg fra Terje Cruickshank, førstekandidaten til Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


La 16-åringer stemme!

Venstre vil gi landets 16-åringer stemmerett. Norske 16-åringer betaler i dag skatt, de kan bli satt i fengsel, sitte i offentlige råd og utvalg, men de kan ikke stemme på et politisk parti ved valg. Dette mener Venstre er urettferdig. Ungdom som må betale skatt og kan bli satt i fengsel, bør også gis mulighet til å påvirke hva skattepengene skal brukes til og hvilket straffenivå vi skal ha i landet. å gi stemmerett for 16-åringer kan også påvirke til større politisk engasjement blant ungdom.

Mindretallet i lokaldemokratikommisjonen, som leverte sin utredning til regjeringa 4. april i år, gikk også inn for at stemmerettsalderen bør bli satt til 16 år ved lokalvalg. Både Venstre og SV stod bak dette mindretallet.

Sevastopol, 28-07-2007
Terje Cruickshank

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**