Bygg fjernvarmeanlegg i Levanger

Venstres Helge Bakken tar i et innlegg til orde for at Levanger kommune må stå som byggherre for et fjernvarmeanlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Levanger kommune må om nødvendig stå som byggherre for et fjernvarmeanlegg i sentrumsområdet. Det krever Levanger Venstre i sitt program for kommende valgperiode. Kommunen har tidligere laget en plan for et fjernvarmeanlegg, og var nesten i mål da en mulig storkunde hoppet av i siste liten.- Med dagens miljøengasjement må planen på bordet igjen, og det må hvile et tungt ansvar på de som eventuelt går imot å utnytte fornybare energikilder i et fjernvarmeanlegg.
Kommunen er så heldig at de har fagfolk i sin stab for å drive fram prosjektet, enten alene eller i lag med andre. Politikerne må på banen med de nødvendige bevilgninger, og store offentlige institusjoner i nærområdet må knytte seg til anlegget. Likedan må det stilles krav til handels- og næringsbygg når det gjelder valg av energi til oppvarming. Boliger i aksen Moan- havneområdet må også få anledning til å kople seg til varmeledningen.
Lykkes vi i Levanger med dette, har vi gitt et godt bidrag til kommende generasjoner

Helge Bakken
Levanger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**