Gjennomslag for Børøya

Venstre fikk gjennomslag for plassering av gangsti i forbindelse med reguleringsplanen for Børøya.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Annikken Kjaer Haraldsen

Foto: Haraldsen

– Et positivt vedtak som vil sikre allmenhetens tilgang til området og som også representerer et skånsomt inngrep i naturen, sier Annikken Kjær Haraldsen (bildet).

Venstre fikk gjennomslag for at stien skal følge gårdsveien fram til tunet på eiendommen Vågen og deretter legges slik at det blir et tydelig skille, med gjerde eller beplantning mellom tun og sti.

Les Venstres forslag her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**