Havna skal være for småbedrifter

Venstre sier nei til planlagt kongresshotell og kulturhus på havna. Partiet vil at havna skal prioriteres til næringsformål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Per Einar Weiseth

Foto: Fotograf Hattrem

– Levanger må bli stoltere av småbedriftene på havna, sier Per Einar Weiseth ( bilde), leder i Levanger Venstres programkomite som lanserer næringspolitikk som en av Venstres viktigste saker i kommende kommunevalgperiode.

– Havna bør forbeholdes næringsformål og ikke benyttes til en kombinert utbygging av bolig og næring. Levanger kommune mangler gode sentrumsnære næringsarealer. En kombinasjon av nærings- og boligformål på havna vil presse ut eksisterende næringsliv, sier Weiseth. -Enkelte næringer ordner en del støy, og da blir det ikke særlig trivelig å være nabo, dersom det da kommer klagesaker vet vi hvem som vinner fram.

Når det gjelder det planlagte hotell og kulturhuset kan det like godt legges en annen plass i kommunen, eksempelvis på Røstad. Levanger kommune er altfor svak i næringspolitikk, det vil vi i Venstre gjøre noe med, avslutter Per Einar Weiseth i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**