Politisk regnskap

Her presenterer Levanger Venstre sitt politiske regnskap for perioden 2003 – 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I løpet av inneværende periode har det vært politiske oppturet og nedturer.
I denne versjonen av politisk regnskap har vi samlet utvalgte saker som ble nedstemt og saker som ble vedtatt. Sakene er sortert slik at de eldste kommer først, de nyeste til slutt.

Kommunestyret

Venstre stemte for å opprette Markabygda Montessoriskole (vedtatt)
Venstre stemte mot kjøp av Rinnleiret (kjøp av Rinnleiret ble vedtatt)
Venstre stemte mot nedleggelse av Levanger skole (skolen ble nedlagt)
Venstre stemte mot gjenlegging av Leirabekken ved Lidl (gjenlegging vedtatt, opphevet av fylkesmannen og NVE)
Venstre foreslo i budsjettet 2007 å gi 1 mill ekstra til oppvekst og kunnskapsløftet (nedstemt av alle de andre)

Driftskomiteen

Venstre stemte for at A-skolen i Levanger skulle opprettholdes (vedtatt)
Venstre foreslo at private barnehager med driftsavtale skal ha pensjon og tariffavtale (vedtatt)
Venstre stemte for fortsatt drift og bevilgning til St.Eystein (vedtatt, men nedstemt i kommunestyret)
Venstre foreslo tilråding for etablering av Levanger private skole (nedstemt)
Venstre foreslo å endre rekkefølgen på større utbygginger i tråd med skolebruksplanens anbefalinger, dvs. Skogn, Mule, Nesset og Ytterøy (vedtatt)

Plan og utviklingskomiteen

Venstre stemte mot å omregulere til Lidl-butikk på Røstad (vedtatt omregulering, Lidl ble bygd)
Venstre foreslo at estetikkutvalget kunne få formell sammensetning og myndighet (nedstemt)
Venstre foreslo mer grøntareal, sykkelparkering og bruk av alternative energikilder på Moan (nedstemt)
Venstre foreslo tilrettelegging for alternativ energibruk på Fagerstrand (?)
Venstre foreslo å arrangere et seminar om byggeskikk (vedtatt)

Interpellasjoner i kommunestyret
For å lese interpellasjonene og spørsmålene i sin helhet trykk på interpellasjonsteksten og du vil komme direkte inn på interpellasjon eller spørsmål på Levanger kommunes hjemmeside.
Oppfølging av kommunens klima- og energiplan 2002 — 2010
Kommunal satsing på miljøvennlig drivstoff
Rettigheter for varslere
Næringsutvikling på havna
Kompetanseår for lærere
Åpen spørretime

Interpellasjoner i Plan- og utviklingskomiteen
Styrk bosetting og næringsutvikling i grendene

Spørsmål i kommunestyret
Hotell / kulturhus på havna
Levanger Næringsselskap

Spørsmål i Plan- og utviklingskomiteen
Næringsutvikling i Åsen

Andre aktuelle saker
Politisk — administrativ ledergruppe i Levanger kommune, avdekking av lukkede møter. Svar fra fylkesmannen viser at det ikke er anledning til å gjennomføre faste møter mellom kommunens administrative ledelse og et utvalg av kommunestyrets medlemmer slik det er gjort i Levanger kommune.
Venstre foreslo i fylkestinget å opprettholde Staup som en avdeling av Levanger videregående skole (nedstemt)
Opprustning av E6 mellom Ronglan og Hotran er Venstres verk. Pengene ble bevilget av daværende samferdselsminister Toril Skogsholm i 2003.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**