Sentrumsplan uten politisk profil

Venstres Karl Meinert Buchholdt (bildet) var eneste representant som hadde endringsforslag til reguleringsplanen for Levanger sentrum da den ble behandlet i Plan- og utviklingskomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Karl M. Buchholdt

Foto: Hilde Holmquist

– Jeg synes sentrumsplanen mangler politisk profil sa Venstres Karl Meinert Buchholdt (bildet) da Plan- og utviklingskomiteen behandlet forslaget til ny reguleringsplan for Levanger sentrum. Venstre var eneste parti som hadde endringsforslag til planen.

Buchholdt foreslo blant annet at Levanger station skulle reguleres til offentlig parkering og friområde, dette for å legge til rette for en grønn lunge i byen sa han. Venstre foreslo også tiltak for å sikre mer handel og liv i sentrum, blant annet foreslo partiet at planene om et kjøpesenter i Fokuskvartalet skulle tas fram igjen og forbindes med en glasskorridor fra rådhuset. -Jeg tror det lar seg gjøre å regulere inn et kjøpesenter i sentrum hvor vi beholder fasadene på eksisterende bebyggelse og lager nye integrerte handelsslokaler, sier Buchholdt, vi er bare nødt til å være litt mer nytenkende.

Venstre ville også at sentrumsplanen skulle inneholde en klarere sosial profil og tok blant annet til orde for at ved omregulering av kommunal eiendom i Levanger sentrum til leieligheter / boliger skal det prioriteres til utbygging med en klar sosial profil, som for eksempel leieligheter for funksjonshemmede, eldreboliger, Ungbo-prosjekt o.l.

I forbindelse med veisystemet i tilknyttning til sentrum foreslo Venstre en avlastningsvei for havneområdets næringsliv og en badestrand på Røstadlandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**