Vil styrke utviklingen i grendene

Karl Meinert Buchholdt tar til orde for å styrke næringsutvikling og bosetting i grendene i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Landbruksillustrasjon (SøTr)

Foto: Roar Sollied

I en interpellasjon i Plan- og utviklingskomiteen tar han til orde for å legge til rette for moderne småbruk med klassiske Trøndertun på samme måte som i nabokommunen Frosta.

Grendene i Levanger har spesielle ressurser som kan anvendes til næringsutvikling og bosetting i
kommunen, sier Buchholdt. I enkelte kommuner stimuleres det til innflytting av eksempelvis nederlendere. I vår nabokommune Frosta har de begynt å stimulere til økt bosetning ved å tilby større boligtomter som inneholder moderne småbruk med klassiske Trøndertun. Kommunestyret på Frosta har nylig vedtatt en reguleringsplan hvor det ligger fire nye småbruk med tun, hus i trønderlånstil og cirka 5 mål tomt som ny boform.

Tunene på Frosta inneholder tre hus. Hus nummer en er hovedhus og kan benyttes som enebolig, tomannsbolig eller hus med utleiedel. Hus nummer to kan være enebolig, utleiehus, gjestehus, atelier eller kontorbygg for å nevne noe. Hus nummer tre kan være stall, fjøs, låve, lager, stabbur, veksthus eller garasje.

Levanger kommune trenger en ny giv i sin næringspolitikk. Ved å ta initiativ til å regulere småbruk med Trøndertun, hvor et hus kan benyttes til næringsformål kan vi stimulere til økt bosetting og næringsutvikling i grendene i kommunen. På denne måten kan vi imøtekomme småbedrifter og enkeltmannsforetak som ønsker en plassering i Levanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**