Bolyst, livskvalitet og frivillig arbeid

Venstre vil støtte tiltak som sikrer utvikling og trivsel i Verran

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Verran Venstre vil:

Vi vil innføre pendlerstøtte med kr. 20.000,- pr år i 2 år for de som flytter til kommunen og som jobber andre steder.

Kyststi

Foto: bærum kommune

Vi ønsker å holde fast på allemannsretten.

Vi vil bidra til å bevare kulturlandskap mot store inngrep på land og sjø.

Vi ønsker å bidra sammen med frivillige organisasjoner til flere og bedre tilrettelagte områder for å drive idrett og friluftsaktiviteter for å sikre bolyst og livskvalitet for innbyggerne i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**