Mange arbeidsplasser, store utfordringer!

Meløy kommune er i den heldige situasjonen at vi får flere hundre arbeidsplasser de nærmeste årene. Dette er meget gledelig, men krever at kommunen kommer raskt på banen for å møte de utforingene dette medfører. Spesielt gjelder dette boligsituasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Allerede er det store problemer for unge etablerere å få seg en plass å bo. Vi ønsker at det skal komme flere innbyggere til kommunen, men da må det også legges til rette for dette. Meløy Venstre sier i vårt program at vi vil:- Bidra til aktivt å tilrettelegge for etablering av gjennomgangsboliger for arbeidssøkende i kommunen. Men det må skje raskt! Vi bør faktisk begynne å bygge gjennomgangsboliger nå.

Ferjesambandet Forøy-Åg.

Foto: M.A.Bjørkli

En annen utfordring vi står overfor er samferdsel. Med flere innbyggere og sannsynligvis flere pendlere (det er jo ikke sikkert at alle kan bo i Glomfjord) så kreves det gode veiforbindelser mellom bygdene. I programmet vårt står det at vi vil:
– Bedre mulighetene for pendling mellom de ulike delene av kommunen.
– Veiutbygging ved hjelp av bompenger for å fremskynde viktige samferdselsprosjekter.
F.eks tunnel Spildra-Eidbukt, Tunnel Storvika-Bjærangen og fastlandsforbindelse sørover
langs RV 17.
– Utbedring av RV 17 mellom Glomfjord og Neverdal.
– Utbedring av fylkesvei mellom Halsa og Enga.

Dette blir prioriterte oppgaver for Meløy Venstre hvis vi får velgernes tillit!

Mari Ann Bjørkli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**