Politikk og administrasjon / byråkrati

Venstre er framfor alt folkestyrets parti i Norge. Venstre står i kamp for åpenhet og offentlighet i forvaltningen, krav til service og rettferdig behandling. Vi fører kampen for lokalt selvstyre mot nye former for maktkonsentrasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Verran Venstre vil:

Os Hestesportsenter - Lysefjorden

Foto: Tore Rykkel

Vi vil ha et tydeligere demokrati med større politisk forankring på viktige beslutninger.

Vi ønsker å styrke demokratiet ved å gjeninnføre nemnder/ utvalg med større myndighet til å fatte vedtak/ ta beslutninger.

Vi ønsker å bruke mindre ressurser til administrasjon og bruke mer ressurser til tjenester til innbyggerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**