Samferdsel

Venstre vil arbeide for gode og sikre samferdselsvilkår i Verran

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Verran Venstre vil:

Vi vil fortsette å bidra til en videre utbedring og rassikring av riksvei 720 fra Hjelbotten til fylkesgrensen.

Jernbanebro

Foto: Øyvind Misje

Vi vil arbeide for asfaltering av fylkesveiene over Sela og over Meltingen.

Vi ønsker å støtte vei- og bruprosjektet med ny riksveg 17 og bru fra Strømnes

Vi ønsker at det skal intensiveres et arbeid med gang og sykkelveier i området Ressemåsen til Kirkreit

Vi ønsker at alle i Verran skal ha tilgang til mobildekning og bredbånd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**