God service, men prosessen bør forenkles

I løpet av tirsdag fikk varaordfører Runolv Stegane (V) etter kjøring “Buskerud rundt” på plass nye skilt på bilen som erstatning for dem som ble stjålet mandag. -Jeg er imponert over servicen jeg fikk, sier Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Til tross for at en hel arbeidsdag måtte brukes for å skaffe nye skilt, er Runolv Stegane godt fornøyd med servicen han fikk fra ulike instanser og firma.
-Uten skilt på bilen blir en ganske handikappa når en bor i en distriktskommune. Skulle jeg ha fulgt vanlig prosedyre, hadde det gått flere dager før jeg hadde fått nye skilt. Normalt er det slik at en først må anmelde tjuveriet. Deretter går det melding til Biltilsynet på Hønefoss som må utstede rekvisisjon for nye skilt. Disse må produseres og sendes til den uheldige bileier. I beste fall vil dette ta flere dager. Denne prosessen bør kunne foenkles, sier Runolv Stegane.

Etter anmeldelse hos lensmannen, lånte Stegane bil hos Wold og Borgersen på Åmot, reiste så til Biltilsynet i Drammen for å få rekvisisjon. Berg Metall (Drammen) laga skiltene på sparket og på Åmot stod Wold og Borgersen klar for å montere nye skilt.
– Jeg opplevde veldig god service. Men jeg er samtidig betenkt over hvor tungvint dette er. I en distriktskommune som Sigdal burde det være slik at lensmannen kunne skrive ut rekvisisjon på nye skilt, sier Stegane som vil ta opp dette med Biltilsynet.
Les og se bilde i Bygdeposten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**