Kultur

Venstre er kulturpartiet. Vi ønsker sterkere satsing på kunst, kultur og estetikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Samtidig ønsker vi å bidra til at kultur blir mer levedyktig som næringsvei, gjennom en profesjonalisering av kulturnæringene.

Kommunen må også bidra som kjøper av kulturelle tjenester, samt styrke festivaler som f.eks. Borealis.

Alta Venstre vil ha gratis bruk av Kultursalen eller lignende arenaer for barn og ungdom.

Alta Venstre vil ha ytterligere fokus på mangfoldet i Alta-idretten.

Venstre vil øke den statlige støtten til lokale og regionale kulturbygg. Det er avgjørende for framtidig vekst på kulturområdet at de skapende krefter får gode arenaer å utfolde seg på. Venstre vil ha et bredt kulturhusbegrep, og arbeide for fleksible regler for offentlig støtte. Det må legges særlig vekt på å legge til rette for barn og unges skaperkraft.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**