Lokaldemokrati

Alta Venstre vil ha mer åpenhet rundt demokratiske avgjørelser, med gode høringsrutiner. Alta Venstre ønsker maktskifte i Alta. Vi gjør jobben bedre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vi vil fremme ordninger der debatten og alle de beste beslutningsalternativene kommer frem i lyset.

For Alta Venstre står den private eiendomsretten og allmannaretten sterkt.

Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Det lokale selvstyret må styrkes ved at kommuner og fylkeskommuner får en reell mulighet til å bestemme over politiske saksfelt der ikke hensynet til individuelle rettigheter, behov for nasjonale minstestandarder, eller spesielle nasjonale interesser, tilsier at politikken må bestemmes på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**