Refleksjoner i en valgkamptid: Huken

Årets valgkamp er min aller første valgkamp. Dette har gitt rom for så vel undring som klargjøring. Markeringsbehovet blir — og skal nok være — stort, det er noe av politikkens vesen. Det er bra når det er med på å klargjøre hva det egentlig er vi debatterer, skriver Anne-Karin Kjeldset i Akers Avis Groruddalen 1. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Anne-Karin Kjeldset

Foto: E. Nikolaysen

Det forplikter å være toppkandidat til BU samt kandidat til bystyret. Denne tillitserklæringen krever oppfølging fra kandidatens side. Min politiske profil finner man her, hvor det fremgår at førsteprioritet og kampsak er Huken.

Venstre har for lengst markert seg som det fremste miljøpartiet i Stortingets opposisjon, jeg viser i den forbindelse til miljøbrosjyren "Framtida kan bli en ren fornøyelse, hvis vi handler nå". Brosjyren er delt ut og omtalt i pressen tidligere.
Vern av Oslomarka betyr nei til utvidelse av Huken, her har Venstre og SV tatt befolkningens side ved å vise klar motstand mot videre drift i Huken.

Ved nærmere undersøkelse viser det seg nå, gledelig nok, at Grorud Høyre gjennom de siste 30 år har arbeidet for at pukk- og asfaltverket skal nedlegges og området tilbakeføres til friluftsformål. Dette bekreftes av gruppeleder i BU, Kim Raubakken (H).

Tidligere har Kjell Sande fra Frp gjort et godt arbeid med å kartlegge sikkerheten med hensyn til eksplosjonsfare. Han har eksplosjonen i l982 i minne, noe undertegnede også har! Sande har rundt i Europa hatt kontakt med bl.a. sprengstoffeksperter, og beskjeden han har fått er klar: Ingen ville lagre sprengstoff i et så tett bebodd område. Dessuten var oppfatningen den at avgassene fra driften av asfaltverket ikke fikk utlufting p.g.a. den trange dalen den ligger i.

Venstres Kjell Veivåg og varaordfører Svenn Kristiansen, Frp ble intervjuet i AA Groruddalen tidligere i sommer. Kristiansen brukte karakteristikker av Venstre som i sannhet slår tilbake på ham selv. Bortsett fra "pisspreik" mente han at Venstre besto av drømmere som ikke følger sitt partiprogram. Hallo, Svenn Kristiansen, er det noen hjemme? Er du ikke klar over at Frp programfestet nedleggelse av Huken i sin valgbrosjyre for inneværende kommunevalgperiode? Brosjyren dokumenterer partiets løfte til velgerne ved presentasjonen av lokallagets leder, sekretær og valgkampleder, godkjent av valgkampkontoret ved leder Ketil Solvik Olsen, som nå er miljøpolitisk talsmann for Frp på Stortinget. Ringer en bjelle, kanskje?

Det synes for meg som om enkelte kommunale tjenestemenn ikke har fått fram alle fakta og alternativer når denne saken har vært fremlagt for politikerne i bystyret. Kristiansen vet også at driften i Huken nå foregår i strid med Miljødepartementets konsesjonsvilkår og miljøkrav.

Tidligere i år rettet Breisjøgrendas generalforsamling en henstilling til Oslo Vei A/S og Oslo kommune om å respektere markagrensen, stoppe videre utbyggingsplaner, starte opprydding samt utrede etterbruksplan som samsvarer med beboernes ønsker. Alunsjø borettslags generalforsamling gikk senere inn for det samme forslaget.

I dag preges driften av sprengningsrystelser, støy- og støvplager. asfaltstank, og dieseldrevet tungtransport på skoleveien forbi småhusbebyggelse og høyblokkhus.

I 1966 forsikret sprengstoffinspeksjonen beboerne på Grorud om at de ikke behøvde å frykte dynamittlagrene på Ammerud.

Før eksplosjonsulykken i l982 lovet ordfører Brynjulf Bull (Ap) bydelsutvalget skriftlig og med håndtrykk å legge ned Huken grunnet miljøplager påført bydelen.
Etter eksplosjonen lovet ordfører Albert Nordengen(H) det samme.

Til tross for ovenstående faktiske opplysninger, fører Kristiansen Oslo Vei A/S som "sannhetsvitne" m.h.t. Huken og driften der. På meg virker dette i beste fall lite profesjonelt. Jeg griper meg i å tenke "Bukken og havresekken".

Vi har ikke bruk for politikere som lefler med sannheten og blottlegger egenskaper vi ikke finner akseptable for å styre vår by og vår bydel! Valgseddelen er vårt beste våpen i kampen mot politikere som ikke holder sine løfter!

Jeg vil senere komme med innlegg som omhandler mine andre politiske interesseområder som er omtalt i profilen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**