Skole

Alta Venstre mener at en ombygging og fornying av eksisterende skolestruktur er nødvendig, med nærhet til bomiljø som prinsipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vi ønsker ikke dagens storskoletransportsystem for barna våre.

Alta Venstre ønsker å styrke Alta videregående skole gjennom utvidelse til et mer komplett og stabilt fagtilbud.

Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine og sin skaperkraft. Venstre vil styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skole. Norge skal være en førsteklasses kunnskapsnasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**