Stemmerett til 16-åringer?

Det er uholdbart å påstå at 16- og 17-åringer ikke er modne nok til å delta i høstens valg. Ungdomsutvalget i Porsgrunn har grunn til å være skuffet over at forslaget om en prøveordning ble stanset av sentrale myndigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Porsgrunn Rådhus

Porsgrunn Rådhus

Stortinget fastholder 18 år som aldersgrense. Men saken kommer likevel opp som valgkampsak, også i Porsgrunn.

Venstre har programfestet at aldersgrensen for valgdeltakelse bør settes ned til 16 år. Vi har merket oss at barneombudet mener det samme. Hans argument er at lokalsamfunnet trenger de unges kompetanse. Det er 16- og 17-åringers styrke at de ofte vet mer om miljø- og klimaproblemer enn mange eldre. De er flinke til å oppsøke og tilegne seg ny informasjon.

Alle 16- og 17-åringer som tjener penger må betale skatt. De er strafferettslig ansvarlige og kan settes i fengsel.

Siren Johnsen

Siren Johnsen

For Venstre er det viktig at ungdommens interesse for politikk, kultur og samfunnsspørsmål oppmuntres og verdsettes.

Siren Johnsen
1. kandidat Porsgrunn Venstre

Innlegget står i VARDEN HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**