Våre kandidater: Anders Mathisen

Anders Mathisen ble valgt inn i kommuenstyret ved valget i 2007. Anders sitter som fast medlem av utvalg for oppvekst og er med i samarbeidsutvalget for Fredheim barneskole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Anders Mathisen

Foto: Ketil Kjenseth

Anders er 32 år og jobber som sykepleier på sykehuset i Gjøvik. Av den grunn er han naturlig nok opptatt av et godt tilbud innen helse og omsorg, og å bekjeme ufrivillig deltid blant ansatte i omsorgssektoren. Som medlem av utvalg for oppvekst er Anders opptatt av å sikre barn og unge en god oppvekst i Gjøvik, både i barnehage og skole, på fritiden i klubber og idrett.

Under kan du se ett av Ander sine innlegg i valgkampen:

Omsorgsvalget i Gjøvik

Kommunevalget i Gjøvik vil i stor grad handle om et valg om omsorg. Dagens posisjon med Arbeiderpartiet i spissen er godt i gang med en nebygging av sykehjemstilbudet i Gjøvik med et mål om å bygge kraftig ned. 18 sykehjemsplasser er allerede lagt ned i nordbyen og minst 61 sykehjemsplasser skal legges ned dersom Arbeiderpartiet får fortsette å styre.

Gjøvik Venstre går til valg på en sykehjemsgaranti. Vi har hvert år foreslått å bruke penger på flere sykehjemsplasser. Ikke bare må vi få tilbake de sykehjemsplasser som Arbeiderpartiet har lagt ned, men vi må få langt flere da behovet er der. Vi har muligheter i Gjøvik og vi har hvert år vist at det er mulig å prioritere innenfor de rammene som vi har i kommunen.

Den store potten for kommunebudsjettet handler om lønn. Skal man spare penger på å omdefinere fra sykehjem til omsorgsbolig så handler det om å ha dårligere bemanning. Det er et dårlig svar på en utfordring om økt kvalitet i pleie og omsorg. Tvert imot må man ha bedre bemanning. Spesielt viktig er det med tanke på å gi ansatte så stor stilling som de vil ha, og større stillinger gir bedre kontinuitet og kvalitet.

Vi vil alltid ha stram ramme for kommuneøkonomien uavhengig av hvor mye vi får fra staten, og vi må klare å prioritere og lage gode løsninger innenfor rammene. Og da må vi ha omsorgsløsninger som utnytter ressursene våre best mulig, for best mulig kvalitet. Da er svaret institusjon for de sykeste og mest pleietrengende. Ikke bare eldre, men også yngre som er sterkt pleietrengende. Det er ikke slik at institusjon er noe negativt og noe man bør bekjempe, men noe vi skal kjempe for, og kjempe for bedre kvalitet og innhold.

Innholdet i institusjon formes av de ansatte. Kvaliteten i omsorg kan være god og dårlig uavhengig av hvor man bor, da det er de som skal hjelpe og pleie som er avgjørende. Om man skal få legge seg når man vil, så handler det om at de som skal hjelpe deg er tilstede når du ønsker det, og at de har tid til å hjelpe deg på en god måte. Da handler det om nok bemanning, og bemanning med god kompetanse.

Gjøvik Venstre vil ha sykehjemsplasser og bruke ressursene på en smart måte som gir økt kvalitet i pleie og omsorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**