Våre kandidater: Christin Guldahl Madsen

Christin er leder i Gjøvik Venstre og stilte til valg første gang i 2007. Hun er 1. vara til Kommunestyret og sitter i utvalg for Kultur, Miljø og Næring, Personalpolitisk utvalg og Internasjonalt råd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Christin Guldahl MAdsen

Foto: Ketil Kjenseth

Christin er utdannet legesekretær og har jobbet 16 år med dette, men de siste 5 årene har hun jobbet som personalansvarlig i en landsdekkende bedrift med hovedsete på Gjøvik.

Som hunndøling er hun særlig opptatt av utfordringene der:

Hun ønsker å gjenåpne de nedlagte sykehjemsplassene i Åslundmarka — for å møte Eldrebølgen må man prioritere nye sykehjemsplasser ikke bygge ned slik AP har stått i spissen for i inneværende periode.

Møteplassen må styrkes slik at det blir et godt tilbud til områdets unge, man kan ikke basere en fortsatt drift på frivillighet og ulønnet arbeid.

Som medlem i Internasjonalt Råd har hun fått større kunnskap om hvilke utfordringer innvandrerne har, og hvilke utfordringer vi alle har med integreringen av våre nye landsmenn.

Hun ønsker at innvandrerne som allerede bor i kommunale boliger i Hunndalen skal få mulighet til å kjøpe boligen sin, slik at de kan slå rot, utvikle gode naboforhold og unngå "ghettofisering" med at det stadig kommer nye innvandrere som skal integreres.

Pengene som frigjøres ved slike salg skal øremerkes til å bygge nye kommunale boliger i andre deler av kommunen.

Som småbarnsmor er hun også opptatt av barnas kår både på skole og fritid.

Hun mener det er viktig at lærere får rett til etterutdanning, for å sikre høyt kvalifiserte og motiverte lærere til barna.

Det er også viktig å videreføre gode prosjekter som Vardal Ungdomsskole har vært pioner på som "Je vil trives" og støtte det gode initiativet for å styrke guttas muligheter for gode resultater i skolen. Utstøting i videregående skole forebygges allerede i grunnskolen.

Venstre ønsker helsesøster inn i skolen, samt styrking av PP-tjenesten.

SFO skal inneholde aktiviteter for barna, det skal ikke kun være en "oppbevaringsplass" til mor og far er ferdig på jobb.

Når det gjelder fritidsaktiviteter skal det være gratis å leie kommunale haller/anlegg for barne- og ungdomsidrett. Ikke slik som i dag; at 1000-vis av dugnadstimer går til å betale kommunen for at barna skal få trene og spille kamper.

Som kulturpolitiker er hun også opptatt av kulturens vilkår. Det gode liv består også av gode kulturopplevelser for alle i alle aldre. Derfor er det viktig å legge til rette for et mest mulig rikt og allsidig kulturliv, både basert på frivillighet og mer kommersiell virksomhet.

Vi som er så heldig å bo i denne byen må kjempe for og benytte de gode kulturtilbudene vi har.

Du kan kontakte Christin her:

Epost: gulmadse att online.no

Tlf.: 975 06 008

Christin Guldahl MAdsen

Foto: Ketil Kjenseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**