Lokal valgbrosjyre for Østensjø Venstre

Østensjø Venstre vil
Gjøre Østensjø til en foregangsbydel innenfor miljø.
Hurtig avklaring, og snarlig oppstart av Manglerudtunnel-prosjektet
Styrking av omsorgs- og tjenestetilbudet til bydelens eldre
Bredt og variert barnehagetilbud og full barnehagedekning
Opprettholdelse og styrking av bydelens ungdomsklubber og seniorsentre
Videreutvikle gang- og sykkelveinettet i bydelen

Her kan du lese vår lokale valgbrosjyre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Les Østensjø Venstres valgbrosjyre her (PDF)

Her kan du lese hele programmet til Østensjø Venstre for perioden 2007-2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**