Mosvik Venstres kommunevalgprogram

Mosvik Venstre har vedtatt kommunevalgprogram for perioden 2007 – 2011. Programmet viser hva Mosvik Venstre vil gjennomføre i kommende periode. Du kan lese det i sin helhet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Stem Venstre! Med blomster

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

VENSTRES VISJON
Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Venstre er Norges sosialliberale parti. Venstre tror at mer mangfold og rom for individuell frihet og livsutfoldelse vil gi et mer medmenneskelig samfunn. Venstre ønsker et åpent og liberalt samfunn, der hver enkelt har medbestemmelsesrett og mulighet til å delta i debatten omkring utformingen av sitt nærmiljø.

For Venstre er enkeltmennesket hverken klient eller konsument, men først og fremst innbygger med rettigheter og plikter. Venstre representerer hverken næringsliv, fagbevegelse, profesjonsgrupper eller andre særinteresser. Denne uavhengigheten er en styrke for Venstre sammenlignet med andre politiske partier.

Mosvik Venstre ønsker at du bruker stemmeretten 10. september, og stem gjerne Venstre.
Godt valg!

Med vennlig hilsen
Jonny Melting, førstekandidat for Mosvik Venstre

MOSVIK VENSTRES KOMMUNEVALGPROGRAM 2007 – 2011

Bygda vår, Mosvik

Folkestyre

Skolen vår

Barnehagen vår

Landbruk og annet næringsliv

Samferdsel

Kultur

Bosetting

Natur og miljø

Helse- og sosialpolitikk

Les hele programmet i word

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**