Staten avviser Darren-forhandlinger

Menneskrettighetsdomstolen innvilger fri saksførsel for Darren og gir saken prioritet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har oppfordret den norske stat om forhandlinger med Louis Darrens advokat, for å endre på den 5-årige utvisningen fra Norge og sin lille datter og kone. Staten har nå avvist slike forhandlinger.

På bakgrunn av dette har EMD nå innvilget fri saksførsel for Darren og besluttet prioritert behandling av saken. Norge har fått en ny frist til 3. september med å kommentere saken.

Forrige frist som staten hadde til å svare for seg til EMD var 16. mai. Stortingsrepresentantene Inger S. Enger (Sp), Odd Einar Dørum (V) og Bjørg Tørresdal (Krf) ba da om innsyn i statens svar og håndtering av saken.

Darrens advokat Arild Humlen besvarte Norges tilsvar til EMD med et såkalt bemerkningsdokument. Dette inneholder en rekke anmerkninger og tilbakevisninger av anførsler fra statens side. Men til ingen nytte, virker det som.

Byråkrati ute av kontroll?
– Vi kommer til et punkt hvor vi må stille spørsmål ved hvor mye penger og tid vi skal tillate at et byråkrati skal få bruke. Det sier Venstres kommunestyrerepresentant i Gjøvik, Ketil Kjenseth.

Bare i denne ene saken brukes det et utall ansatte i UDI og helt opp til regjeringsadvokaten på å produsere milevis av dokumenter i en ørkesløs debatt med Europas høyeste menneskerettighetsorgan.
– Det virker helt absurd, sier Kjenseth.

Bare de siste dagene har vi sett ytterligere to lokale eksempler på saker hvor staten svært sannsynlig kommer til å gå i liknende byråkrativranglås og forsvarsrunder mot enten EMD eller FN-apparatet. Det gjelder saken til 15 år gamle “Hamodi” ved asylmottaket på Gjøvik og den iranske familien Holakai i Østre Toten.

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen tar imidlertid ikke byråkrativeldet inn over seg. Denne uken ble det kjent at han nekter å ta imot de 1250 underskriftene som på drøyt 14 dager ble samlet inn i protest mot utvisningen av Louis Darren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**