UNGDOM

Ungdommen er framtida for Nord-Trøndelag og Venstre vil derfor ha en offensiv ungdomspolitikk. Det er viktig at vi har et utdanningstilbud av beste slag samt at ungdommen får reelt ta del i utviklinga av fylket. Vi må ta vare på den positive kreativiteten som er i ungdommen. Satsinga på unge etablerere må styrkes og det må særlig vektlegges stimulering til elev- og ungdomsbedrifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I FYLKESPOLITIKKEN VIL VENSTRE:

At kollektivtilbudet må økes, særlig på kveldstid og det må være slik at skoleungdom og studenter har mulighet til å komme seg hjem i helgene.

At "Ungdomskortet" skal gi 75 % rabatt på alle kollektivtilbud i fylket.

Kristin Kaspersen - Bodø Unge Venstre

Foto: Kristin Kaspersen

Øke satsinga på elev- og ungdomsbedrifter.

Fortsatt støtte til "Ung tiltakslyst".

At ungdom får økt medbestemmelse i utviklinga av fylket.

At trafikkopplæring får plass som emne i den videregående skolen.

Ungdomskonferansen på Inderøy og regionale ungdomskonferanser må videreføres.

At Nord-Trøndelag skal bli et forsøksfylke for å la 16-åringene stemme ved kommune- og fylkestingsvalg. I den kommende 4-årsperioden bør det søkes om å få til en prøveordning med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget i 2011.

At de lokale ungdomsråd i kommunene bør styrkes slik at de blir en reell påvirkningsfaktor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**