Venstre vil ha kompetansesenter til Buskerud!

Venstres initiativ for økt satsing på fysisk aktivitet i skolen (også videregående skole) og forslag om at fylkeskommunen må arbeide aktivt for å få et nasjonalt kompetansesenter til Buskerud omtales i Drammens Tidende i dag, etter at Buskerud Venstre presenterte saken på nett torsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre i Sigdal vil ha større engasjement i folkehelsearbeidet her i kommunen. Derfor tok ordførerkandidat Runolv Stegane initiativ til at folkehelsekoordinatoren i Buskerud Pål Stenbro fikk orientere om arbeidet for en bedre folkehelse i kommunestyremøtet 25. mai. Venstre vil følge opp dette og foreslå konkrete tiltak til høsten.

– Når det gjelder økt fysisk aktivitet i skolene, er det viktig å understreke at tilbudet skal rettes mot alle elever, ikke bare dem som allerede er med i ulike idrettsaktiviteter, sier Runolv Stegane.

Etter stor innsats fra Venstre og flertallspartiene i dagens fylkesting (Ap,SV,SP,KrF og Venstre) har fylkeskommunen, i samarbeid med kommunene i Buskerud og Idrettskretsen, satsa på en rekke folkehelseprosjekter. Nå er det tid for å utvide tilbudet, spesielt når det gjelder oppbygging av kompetanse for økt fysisk aktivitet, uttaler Stegane.

Venstre har som mål at elevene i Buskerud skal få tilbud om økt aktivitet i skoletida. Skal dette realiseres, er det viktig å øke kompetansen blant undervisningspersonalet. Idrettskretsen er allerede i gang med kurs for lærere, ikke minst gjennom den årlige kompetanseuka i Drammen. Her er det viktig at kommunene, også Sigdal, kommer sterkere på banen.

– Jeg håper derfor at Venstre får støtte fra andre politiske partier når vi nå foreslår at fylkeskommunen skal engasjere seg i arbeidet for å få lagt et nasjonalt kompetansesenter til Buskerud, sier Runolv Stegane
Oppslag Drammens Tidene

Oppslag Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**