Mer elevmakt, innlegg av ungdomskandidat Monica Sik Holm

UNGE VENSTRE ØNSKER MER ELEVMAKT
Unge Venstre vil trekke elevene med i utformingen av skolen, ved å gi elevene representasjonsrett i skolens styrer og utvalg og ved å styrke elevrådet. Skolenes prioriteringer av midler til elevrådet må offentliggjøres. Elevene skal være representert ved alle viktige avgjørelser som tas av skolens styrende organer, inkludert ansettelser. Skolene må også innføre system som sikrer at elevene får delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**Finansiering

Videregående opplæring skal være gratis, og elever skal ikke betale for skolemateriell. Unge Venstre vil ha et materiellstipend til hver elev. Stipendets størrelse skal avhenge av materiellutgiftene ved de enkelte studieretningene. Grunnstipendet bør fjernes til fordel for økt borteboerstipend og stipend til elever på skoler med skolepenger. Retten til stipend i videregående opplæring må telles i måneder i stedet for i hele skoleår, slik at elever som gjør omvalg lettere kan fullføre utdanningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**